İSKANDİNAV MİTOLOJİSİ

Norveç mitolojisine göre evren Ginnungagap adı verilen bir karanlık boşlukla başlar. Bu boşluğun iki tarafı vardır: Muspelheim adı verilen sıcak ve alevli bölge ile Niflheim adı verilen soğuk ve buzlu bölge.

Kuzeyde bulunan Niflheim karanlık dünyasında 11 tane zehirli nehir bulunur. Bu nehirler her şeyin merkezi olan Hvergelmir ismi verilen ortak bir kuyudan çıkar. Güneyde ise ateş dünyası Muspell bulunur. Güney ve Kuzey’in birleştiği yerde Ragnarok’ta tanrıların önünde duracağına inanılan Surtr vardır.

Ateş ve buzların buluştuğu noktada, ateş ılıklaşır ve buzlar erir. Burada ilk yaşam meydana gelir ve devlerin atası Ymir doğar. Fakat tek yaşam Ymir değildir, boynuzsuz bir inek olan Audhumla, Ymir’i besler. 

Audhumla, buzdan blokları yalar ve böylece bir erkek olarak doğan Buri, tanrıların atası olur. 

Ymir uyurken doğum yapar ve sol kolunun altından bir erkek ve bir kız, bacaklarının altından 6 başlı bir dev doğurur. Ymir’in çocuklarından tüm devler türemeye başlar.

Buri, devler arasından kendine bir eş seçer ve Bor isimli çocukları olur. Bor, Bestla ile evlenir ve 3 oğulları olur; Odin, Vili ve Ve.

Ymir’in yarattıkları kendisi kadar akıllı ve güçlü değildir. Bu nedenle, Odin, Vili ve Ve diğerlerinden daha akıllı ve güçlü oldukları için Ymir’in yarattıkları arasından sıyrılırlar.

Her şeyi yaratma zamanı geldiğinde Odin, Vili ve Ve birlikte Ymir’i öldürürler ve ondan evreni yaratırlar. Bu ölüm tüm yaşamı mümkün kılar. Ymir’in cesedinden kan seli fışkırır ve tüm devleri öldürür. Yalnızca Ymir’in torunu olan Bergelmir ve eşi  yaptıkları bir tekne ile kurtulur. Bugün korkulan tüm devlerin onların soyundan geldiğine inanılmaktadır.

Ymir’in bedeni Dünya adı verilen bir düzlem oluştururken, kanı denizleri ve nehirleri yaratır. Ymir’in kafatası gökyüzünü oluştururken, gözleri Güneş’i ve Ay’ı, beyni de bulutları yaratır. Kemikleri dağları,saçları ağaçları, dişleri kumsalları, kasları ve eti düzlükleri ve ovaları oluşturur. Göz pınarlarından, dünyanın merkezine bir  duvar yaparlar ve ona Midgard ismini verirler.

Ayrıca, dünya ağacı Yggdrasil de evrenin merkezinde yükselir. Kökleri alt dünyaya ve ölülerin dünyasına, gövdesi insanların ve tanrıların dünyasına, dalları ise gökyüzüne uzanır. Yggdrasil, hayatın, ölümün ve dünya çarkının sembolü olarak kabul edilir. 

Odin, Vili ve Ve daha sonra, diğer tanrıları ve yaratıkları yaratmak için çalışırlar. Bu süreçte, tanrılar arasında güç mücadeleleri yaşanır ve dünya savaşları patlak verir. Ancak, Odin, Vili ve Ve’nin yaratıcılığı, dünyanın devamını sağlamak için yeterlidir ve dünya, çeşitli yaratıkların ve güçlerin varlığına sahip bir evren haline gelir..

İlk insanlar olan Ask ve Embla’nın yaratılış hikayesi oldukça ilginçtir. Odin, Vili ve Ve bir çifti alıp onları bir ağaca benzetirler. Daha sonra, Ask ve Embla olarak adlandırılan bu çifte yaşam verirler. Adem ve Havva’nın hikayesiyle benzerlikler taşıyan bu yaratılış hikayesinde, insanlar dünyaya aşık olur ve onu keşfetmeye başlarlar.

Üç kardeş Asgard olarak bilinen evrenlerinin merkezindeki gökyüzü şehrinde yaşamaya başlarlar. Bu şehir, devler ve diğer kötü yaratıkların saldırılarından korunmak için özel olarak inşa edilir. Bu üç kardeş, diğer Tanrılarla birlikte, güçlerini geliştirip evreni yönetmeye başlar.

Odin, bilgelik, sihir, savaş ve ölüm gibi birçok alanda üstün bir bilgiye sahip olmak için kendini feda eder. Hayat ağacı olan Yggrasil’de, yaralı bir şekilde kendini ters biçimde asarak 9 gece bu şekilde kalır. Zorlu sürecin ardından Odin’e rünlerin bilgisi verilir. Birçok efsanede, Odin’in kendi gözlerini feda ettiği söylenir, böylece dünyanın her yerindeki her şeyi görebilir. Bu fedakarlık, onun en güçlü özelliklerinden biri olan bilgelik ve sihir gücünü kazanmasına yardımcı olur.

Vili, enerji, güç ve zekanın Tanrısı olarak kabul edilir. Daha az bilinse de, Vili’nin evrenin yaratılışı ve düzeni üzerinde büyük bir etkisi olduğu düşünülür.

Ve, ince zeka, güzellik ve üretkenlik gibi alanlarda üstündür. O ayrıca çiftçiliğin, bahçıvanlığın ve toprak işleme sanatının Tanrısı olarak da kabul edilir.

Scroll to Top